کپسول هیدروژن | سیلندر هیدروژن | گاز هیدروژن | Hydrogen gas

کپسول هیدروژن | سیلندر هیدروژن | گاز هیدروژن | Hydrogen gas

کپسول هیدروژن | سیلندر هیدروژن | گاز هیدروژن | Hydrogen gas

پارت گاز وارد کننده کپسول هیدروژن ، سیلندر هیدروژن ، گاز هیدروژن در لیترهای مختلف در خدمت مشتریان محترم می باشد لیست کپسولهای قابل ارائه به شرح ذیل می باشد:

کپسول هیدروژن 5 لیتری

کپسول هیدروژن 10 لیتری

کپسول هیدروژن 20 لیتری

کپسول هیدروژن 40 لیتری

کپسول هیدروژن 50 لیتری

قیمت کپسول هیدروژن | قیمت سیلندر هیدروژن | قیمت گاز هیدروژن |  Hydrogen gas

با توجه به تنوع محصول لطفا با واحد فروش پارت گاز تماس حاصل فرمایید .