کپسول گاز نئون | سیلندر نئون | کپسول Ne | کپسول نئون

کپسول گاز نئون | سیلندر نئون | کپسول  Ne | کپسول نئون

کپسول گاز نئون | سیلندر نئون | کپسول  Ne | کپسول نئون 

 کپسول گاز نئون بعد از گاز هلیوم سبک ترین گاز نجیب است. رنگ گاز نئون در لوله تخلیه خلا و لامپ های نئون نارنجی مایل به قرمز است. ظرفیت خنک کنندگی  کپسول گاز نئون 40 برابر هلیوم مایع و سه برابر هیدروژن مایع است. گاز نئون در بیشتر کاربردها خنک کننده ارزان تری نسبت به گاز هلیوم است . اگرچه کپسول گاز نئون برای بیشتر اهداف کاربردی یک عنصر خنثی است اما در آزمایشگاه یک ترکیب عجیب و غریب با فلوئور تشکیل می دهد. ترکیبات دیگری هم از گاز نئون وجود دارد.

کاربردهای کپسول گاز نئون | سیلندر نئون | کپسول  Ne | کپسول نئون

بیشترین کاربرد  کپسول گاز نئون در ساخت علائم نئونی برای تبلیغات است که در همه جا وجود دارد. از یک لوله تخلیه خلا گاز نئون یک نور نارنجی مایل به قرمز می تابد. فقط علائم قرمز محتوی گاز نئون خالص هستند. بقیه برای ایجاد رنگ های متفاوت دارای گازهای دیگری هم هستند. گاز نئون همچنین برای ایجاد نشانگرهای ولتاژ بالا، آذرخش گیر، تجهیزات غواصی و لیزر استفاده شده است. نئون مایع یک خنک کننده برودتی مهم است و حدود 40 برابر ظرفیت خنک کنندگی بیشتری نسبت به هلیوم مایع و سه برابر نسبت به هیدروژن مایع دارد .

نکات ایمنی کپسول گاز نئون | سیلندر نئون | کپسول  Ne | کپسول نئون

اطمینان از سالم بودن کپسول گاز نئون،  شیرها، لوله ها و شلنگ های حاوی گاز نئون

گاز نئون از جمله گازهای خنثی است که سمی نیست و خطری ندارد ولی از جمله گازهای خفه کننده است و در غلظت های بالا منجر به سرگیجه، تهوع، خفگی و مرگ می شود بنابراین باید از عدم نشتی گاز نئون اطمینان حاصل کرد

  تهویه مناسب محل نگه داری کپسول گاز نئون

تهویه مناسب باعث می شود در صورت بروز نشتی گاز از تجمع آن در محیط و اثرات بعدی آن جلوگیری شود

استفاده از دستکش و ماسک در هنگام کار با نئون مایع

در هنگام کار با نئون مایع حتما بایستی از دستکش و ماسک استفاده نمایید. چرا که تماس با نئون مایع منجر به سوختگی شدید خواهد شد