کپسول 20 لیتری آرگون | سیلندر20 لیتری آرگون | سیلندر آرگون 20 لیتری |کپسول آرگون 20 لیتری

کپسول 20 لیتری آرگون  | سیلندر20 لیتری آرگون  | سیلندر آرگون 20 لیتری |کپسول آرگون 20 لیتری

کپسول 20 لیتری آرگون  | سیلندر20 لیتری آرگون  | سیلندر آرگون 20 لیتری |کپسول آرگون 20 لیتری

پارت گاز وارد کننده کپسول 20 لیتری آرگون ، سیلندر20 لیتری آرگون با خلوص بالا 99.999 درصد و 99.9999 درصد و  کپسول 20 لیتری آرگون ، سیلندر آرگون 20 لیتری  با گرید 5 و 6 در خدمت  مشتریان محترم می باشد .

کپسول  20 لیتری آرگون با خلوص 99.9 رصد در جوشکاری کاربرد دارد و از کپسول 20 لیتری آرگون گرید 5 و 6 برای مصارف لیزر و نیمه رساناها استفاده می گردد کپسول  20 لیتری آرگون با فشار 150 بار و 2000 بار موجود می باشد