کپسول متان | سیلندر متان | کپسول CH4 | سیلندر CH4

کپسول متان | سیلندر متان | کپسول CH4 | سیلندر CH4

کپسول متان | سیلندر متان | کپسول CH4 | سیلندر CH4

متان با فرمول ch4 گازیست بی رنگ، بی بو به شدت آتش زا می باشد.
کاربرد گاز متان به عنوان سوخت، صنایع پتروشیمی و  خالص آن در آزمایشگاه و تولید گازمیکس کاربرد دارد.
پارت گاز وارد کننده رگلاتور های تخصصی، رگلاتور های آزمایشگاهی ، رگلاتور های صنعتی فشار بالا و فشار پایین
گاز متان، کپسول متان و رگلاتور متان می باشد.
لازم به ذکر است گاز متان در ساخت گازهای میکس کاربرد فراوانی دارد.